Đang tải... Vui lòng chờ...

Album

CÔNG TY GÓI BÁNH CHƯNG TẾT BÍNH THÂN 2016
Công ty CPTM dược VTYT Khải Hà tổ chức gói bánh chưng tết Bính Thân 2016

SINH NHẬT CBCNLĐ
SINH NHẬT CBCNLĐ

Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty

Đại hội công đoàn
Đại hội công đoàn

Kỷ niệm ngày QTPN 8-3
Kỷ niệm ngày QTPN 8-3

Lễ tôn vinh cán bộ tiêu biểu ngành y tế

Hội nghị khách hàng
Hội nghị khách hàng

Thiết kế bởi eKip