Đang tải... Vui lòng chờ...

Các bài thuốc YHCT

Chữa hôi nách - Theo kinh nghiệm
Tất cả nghiền bột, trộn với dấm làm thành hồ, bôi vào nách. Bài thuốc này còn có thể chữa lòng bàn tay, hoặc âm hộ ra nước có mùi hôi. Các bài thuốc được lấy theo y học cổ truyền Trung Quốc

Thiết kế bởi eKip