Đang tải... Vui lòng chờ...
Chính sách bảo mật thông tin
 1. Thu thập thông tin:

Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà thu thập thông tin của người dùng qua các cách sau:

 • Lấy thông tin từ việc đăng kí tài khoản
 • Thông qua form đăng kí thông tin đặt hàng trên trang chủ, trên các trang con.
 1. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:
 • Thông báo các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt; các sự kiện quan trọng của Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà (e-mail marketing).
 • Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi thông báo duy trì hoặc nâng cấp server đến cho khách  hàng.
 1. Bảo mật thông tin:
 • Hiện tại Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm  lẫn hoặc thay  đổi dữ liệu trong hệ thống. Hiện tại Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà bảo vệ thông tin khách hàng bằng cách sử dụng thuật toán MD5 PHP để mã hóa thông tin khách hàng nhập vào.
 • Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai. Thông tin của quý khách gửi cho Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất từ Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà cho quý khách.
 1. Hủy nhận email từ Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà:

Nếu khách hàng không muốn nhận những thông tin từ email, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho quý khách.

 1. Các loại e-mail quý khách có thể nhận từ Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà:

Khách hàng sẽ nhận được những loại email sau từ địa chỉ e-mail của Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà. Các email này được gửi bằng tài khoản khaihapharco@gmail.com

 • Email liên quan đến chương trình khuyến mãi
 • Email liên quan tới dịch vụ và tài khoản: ,Chúng tôi có thể gửi tới quý khách những email thông báo về tình trạng tài khỏan của quý khách: ví dụ email thông báo thay đổi cấp độ thành viên, email xác nhận, email thông báo thay đổi chính sách, thay đổi dịch vụ…
 • Email trả lời thắc mắc hoặc cung cấp thông tin nếu nhận được email yêu cầu từ quý khách:
 • Email thông báo bảo trì/nâng cấp dịch vụ: thông báo kế hoạch bảo trì và nâng cấp dịch vụ cho riêng những khách hàng đang sử dụng đúng loại dịch vụ mà chúng tôi nâng cấp/bảo trì.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin của khách hàng Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà:

Toàn bộ thông tin khách hàng đăng ký trên trang của Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà được lưu trữ thành cơ sỡ dữ liệu trên email hệ thống của công ty cho đến khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hợp đồng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 1. Giải quyết khiếu nại:

Mọi khiếu nại của khách hàng vui lòng gửi về email khaihapharco@gmail.com . Chúng tôi sẽ giải đáp bằng văn bản sau 3 ngày nhận được thông tin.

 

Thiết kế bởi eKip