Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư và truyền thông nhà máy GMP- KHAIHAPHARCO và ITP Pharma

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư và truyền thông nhà máy GMP Công ty CPTM dược VTYT Khải Hà và công ty CP công nghệ và dược phẩm quốc tế (ITP Pharma) đã diễn ra thành công và tốt đẹp

DƯỢC KHẢI HÀ ĐẠT CHUẨN GMP THỰC PHẨM BVSK

Tháng 7/2019 Khải Hà được cấp thêm Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Sản phẩm thuốc viên
Sản phẩm thuốc nước
Thiết kế bởi eKip